Risicomanagement als drijfveer voor groei!

Het risicomanagement is een ‘must’ voor iedere organisatie om te kunnen anticiperen op ontwikkelingen en veranderingen. Het is een kwestie van noodzaak om continuïteit in bedrijfsvoering te kunnen nastreven en daarmee doelstellingen daadwerkelijk te kunnen realiseren. De term ‘risico’ (onzekerheid) kan vertaald worden als ‘het geheel of gedeeltelijk ontbreken van informatie, inzicht of kennis, de gevolgen of de waarschijnlijkheid’. Het begrip ‘risico’ kan dus tweeledig worden opgevat: positieve risico’s (kansen, mogelijkheden) en negatieve risico’s (bedreigingen). Beiden hebben met elkaar gemeen dat er sprake is van onzekerheid (in relatie tot het uiteindelijke resultaat) die wordt ingegeven door een gebrek aan informatie of inzicht.

Risicomanagement draagt bij aan:

 1. Continuïteit en groei;
 2. Reputatie;
 3. Innovatie/trends;
 4. Het blijven voldoen aan wet- en regelgeving.

De kritische succesvoorwaarden bestaan uit de continuïteit en groei, de reputatie en innovatie/trend, terwijl het voldoen aan wet- en regelgeving de basis is voor de bedrijfsvoering.

Risicomanagement, het in control zijn en blijven, nu en in de toekomst…

Het gaat over een gecontroleerde groei en het inspelen op veranderingen van buitenaf. Integrale risico’s maken  onderdeel uit van alledaagse beslissingen op zowel strategisch als operationeel niveau.

Om risico’s in kaart te brengen zijn er verschillende modellen ontwikkeld met voor- en nadelen. De vier koplopers zijn:

 1. INK/EFQM-model;
 2. 6Sigma;
 3. COSO;
 4. ISO 31000.

Met het inzichtelijk maken van de risico’s via een gestructureerd model regel je het proces in rondom het plannen, organiseren, sturen, controleren en verbeteren van de activiteiten van een organisatie om de kans op risico’s te minimaliseren.

Wil je meer weten over BEDRIJFSPROCESSEN lees dan ook de voorgaande inspiratiebrieven:

 1. Tijd creëren en overview bewaken;
 2. Procesmanagement, de sleutel voor interne processen, marktpositie en klantwaarden!
 3. Checklist voor het up-to-date houden van het AVG-Proces;
 4. Risicomanagement als drijfveer voor groei!
 5. Leiderschap is het sturen en bewaken van processen, creativiteit en innovatie!
 6. Het bedrijfsproces afstemmen op de klantvraag;
 7. Effectief notuleren met resultaat voor iedereen!

Mis niets meer

Elke maand een wisselende inspiratiebrief met informatie, tips, ideeën, trends en ontwikkelingen gericht op ambitie, recruitment en bedrijfsprocessen? Schrijf je snel in via het inschrijfformulier.

Benieuwd naar jouw bedrijfsprocessen en -risico’s? Neem dan contact op via het inschrijfformulier bij contact.