‘Ambitie hebben’ is ergens willen komen waar je op dit moment niet bent. Dat kan bedrijfs- of afdelingsgerelateerd zijn door bijvoorbeeld een verandertraject, een idee of een aanbesteding uit te werken. Het onderwerp dat bepaal jij! Hoe je daar moet komen en welke keuzes daarbij nodig zijn, daar helpt SUCCES PLAN bij. Hiervoor doorlopen we onderstaande acht stappen.

Gedurende het traject gaan we het hebben over kennis vergaren, kennis inkopen of samenwerkingen en partnerschappen aangaan. Je krijgt informatie en handige tips voor het organiseren en borgen d.m.v. hulpmiddelen en bedrijfskundige modellen.

Omdat het concept voor ’Ambitie’ maatwerk is kan de volgorde anders opgesteld worden of kunnen extra bijeenkomsten of brainstormsessies ingelast worden. Het is afhankelijk van hoe concreet jouw ambitie of idee is. Soms neemt de zoektocht iets meer tijd in beslag, maar zijn het plan en het resultaat ervan des te mooier!

Stappen SUCCES PLAN


Succes is geen toeval, maar het gevolg van specifiek omschrijven en bewuste sturing en uitvoering. Stel dat je de auto instapt en je navigatiesysteem programmeert met ‘rij maar ergens heen’. Waar denk je dan dat je uitkomt? Als je niet weet waar je naartoe gaat, is de kans groot dat je ergens terechtkomt waar je niet wilt zijn. Dat geldt ook voor je bedrijfs- of afdelingsambitie. We gaan jouw idee/doel SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgeboden) omschrijven. Daarnaast werken we jouw idee/doel visueel uit door bedrijfskundige schema’s en symbolen.

We gaan de klanttaken, -voordelen en -pijnpunten ten aanzien van jouw doel onderzoeken We gaan ontwerpen, testen en uiteindelijk omschrijven waar de behoefte van jouw klant ligt.

Met de zelfanalyse bekijken we de kwaliteit en het specialisme van het product, de dienst, de organisatie en de afdelingen. (Je zou ook kunnen schrijven: Met de zelfanalyse bekijken we de kwaliteit en het specialisme van product, dienst, organisatie en afdelingen.) Waar liggen de sterktes en zwaktes ten aanzien van het doel?

Als bekend is wat jouw klant als voordeel ziet en als we een interne analyse gemaakt hebben met eventuele verbeterpunten, kun je jouw toegevoegde waarde bepalen.

Je kunt veel leren van je concurrent en daarnaast bepalen hoe je je kunt onderscheiden ten aanzien van de markt.

We gaan o.a. verschillende verdienmodellen opstellen en de waarden

Bij de eerste indruk is het belangrijk om je doelgroep niet met je product of dienst te bestoken. Veel beter is om deze kennis te laten maken met jouw perspectief.

Jouw Succesplan is klaar! Maar dan zijn we er nog lang niet. Het plan moet geborgd worden en opgevolgd. Daarbij is het belangrijk om tijdig te evalueren en bij te sturen.

Meer dan 20 jaar ervaring


SUCCES PLAN heeft ervaring met het coördineren, ontwerpen en schrijven van plannen en heeft dit o.a. opgedaan bij BAM Infra Verkeerstechniek, Van Gelder Verkeerstechniek, Croonwolter&dros, Chain Group en BENK Projects.

Ambitie Inspiratiebrief