Het zijn allemaal vragen waar je als bedrijf mee te maken hebt. Processen vormen de basis van iedere organisatie. Efficiënt en effectief werken zijn medebepalend voor de bedrijfscontinuïteit. Dit begint niet zozeer bij het bedenken van een proces, maar met name bij het borgen ervan, zodat de medewerkers met plezier bij een organisatie werken. Bedrijfsprocessen zijn een ordening van activiteiten om een product of dienst met een toegevoegde waarde voor de klant te leveren. Het is een keten van activiteiten die gekoppeld en bestuurd wordt en bestaat uit:

  • Het primaire proces: activiteiten om het product of de dienst voor de klant te realiseren;
  • Het besturende proces: activiteiten die het beleid uitvoeren d.m.v. plannen, overview creëren, bewaken, evalueren en bijsturen;
  • Het ondersteunende proces: activiteiten gericht op het scheppen van voorwaarden (mensen en middelen) om het primaire proces goed te laten functioneren.

Bedrijfsvoering vraagt veel aandacht voor met name het primaire proces. Daardoor is er weinig tijd voor de besturende of ondersteunende processen, die even belangrijk zijn. De bedrijfsprocessen vormen samen het succes van jouw bedrijf en maken of breken elke organisatie.

Samen kijken we naar de probleemstelling met doelstelling voor het verbeteren of toevoegen van een bedrijfsproces. Afhankelijk daarvan wordt er een indeling gemaakt van de primaire, de besturende, en de ondersteunende processen. Vervolgens worden die geanalyseerd. De oplossing voor het verbeteren of toevoegen wordt samen bepaald. Uiteindelijk moet dat leiden tot een proces waar iedereen met plezier aan meewerkt.

Effectiever werken


Dankzij onze jarenlange ervaring met het continu verbeteren van processen weten we hoe je dat succesvol doet. Als consultant bij diverse bedrijven heeft SUCCES PLAN ervaren dat een organisatie zo’n 20% tot 35% effectiever gaat werken door bewustwording, borgen en vernieuwen. Enkele succesvol afgeronde projecten zijn kwaliteitshandboeken, het borgen van VCU, het maken en zekerstellen van werkprocessen, HR-Cyclus en AVG.

Bedrijfsprocessen Inspiratiebrief