De missie van SUCCES PLAN is ondernemers en leidinggevenden helpen bij hun proces om succesvol te zijn. Het uitvoerbaar maken en borgen van de plannen  om meer succes te realiseren met passie, overzicht, effectiviteit en efficiëntie.

Dat de succesplannen voor onze klanten werken, komt doordat deze gebaseerd zijn op drie principes:

  • Oplossingen zijn maatwerk en deze bedenken wij mét onze klanten;
  • De doelgroep is het vertrekpunt van de oplossing;
  • Het proces is inzichtelijk. We werken met KPI’s (Kritieke prestatie-indicatoren) die bewaakt worden en eventueel bijgestuurd.

Tijdens het oriëntatiefase brengen wij globaal de huidige situatie in kaart met de doelstelling, wensen en randvoorwaarden. Dit wordt uitgeschreven in een plan van aanpak en als we daarna tot een overeenkomst komen dan gaan we aan de slag.

Ons motto is “Goed bedenken en opzetten, maar dan vooral DOEN, evalueren en bijsturen!”.