Interviewen met gewenst resultaat

Het sollicitatiegesprek is een van de belangrijkste onderdelen in het selectieproces. Tijdens een sollicitatiegesprek kun je niet alleen dieper ingaan op de vaardigheden en werkervaring die iemand heeft genoemd in zijn cv, je kunt ook beter beoordelen of iemands motivatie en persoonlijkheid bij de organisatie passen. Daarnaast is het belangrijk om in een krappe arbeidsmarkt stil te staan bij het enthousiasmeren van een kandidaat en daarmee ook het goed informeren wat een kandidaat kan verwachten tijdens de sollicitatieprocedure.

Voorbereiding voor het interviewgesprek: Lees de functieomschrijving waarvoor de kandidaat op gesprek komt goed door. Selecteer de 4 belangrijkste competenties. Overleg met de vacatureverantwoordelijke en zoek samen naar het gewenste gedrag, de reacties en antwoorden die passen bij de functie, de afdeling en het bedrijf en bespreek de kernwaarden en strategie. Bedenk samen wat je opvalt aan het cv en wat jullie willen bereiken in het gesprek.

Opbouw interview


Interviewfase 1 ‘een korte introductie’: Tijdens de introductiefase stel je jezelf kort voor, je probeert het ijs te breken en je legt de structuur van het gesprek uit  evenals de tijdsduur. De structuur van het gesprek is opgebouwd uit drie onderdelen:

 1. Je geeft aan dat je na de korte introductie het woord geeft aan de kandidaat waarbij je vraagt of hij/zij jou kort door zijn/haar cv wil meenemen gericht op persoonlijkheid, privé, opleidingen en of hij/zij globaal zijn/haar stage-, afstudeer- en/of werkervaringen wil toelichten.
 2. Vervolgens vraag je of hij/zij een werkervaring of stage-/afstudeerplek kan benoemen waar hij/zij veel geleerd en met plezier gewerkt heeft.
 3. Tot slot zal jij meer over de organisatie, de functie en het vervolgproces vertellen.

De reden van deze structuur is, dat je de kandidaat kunt toetsen op het luisteren, de snelheid van begrip, het durven vragen wanneer hij/zij het niet begrijpt, de competenties en of hij/zij gestructureerd antwoord kan geven op wat er gevraagd wordt. Onderdeel 1 en 2 worden behandeld in de informatiefase en onderdeel 3 in de afrondingsfase.

Fase 2 de Informatiefase: Laat de kandidaat jou meenemen door zijn/haar  cv gericht op persoonlijkheid, privé, opleidingen en globaal zijn/haar stage-, afstudeer- en/of werkervaringen. Luister goed en toon interesse. Wanneer de kandidaat moeite heeft, dan help je hem/haar en stel je hem/haar op zijn/haar gemak. Zorg dat de kandidaat niet te veel afwijkt en afdwaalt.

Belangrijk bij de START methodiek is om goed te luisteren naar de antwoorden en op reflectieve wijze kritisch te zijn en nieuwsgierig.

Bij onderdeel 2 pas je de START methodiek toe.

S-Situatieschets: Vraag of hij/zij een werkervaring of stage-/afstudeerervaring kan benoemen waar hij/zij veel geleerd en met plezier gewerkt heeft. Laat hem/haar de gehele situatie omschrijven.

T-Taak: Vraag naar de taken waar hij/zij verantwoordelijk voor was.

A-Actie: Welke acties heeft hij/zij uitgevoerd om de taken waar te maken. Richt je op hetgeen de kandidaat zelf heeft gedaan “Ik en niet wij”. Bespreek concrete feiten, geen toekomstverhalen.

R-Resultaat: Wat was het uiteindelijke resultaat? Wat vonden collega’s ervan? Richt je op kritische incidenten.

T-Terugblik: Wat heeft hij/zij ervan geleerd? Wat ging er goed en wat had er beter gekund? Wat zou hij/zij nu anders doen?

Tips tijdens de START Methodiek:

 • Stel open vragen, denk hierbij aan de W-vragen (wie, wat, waar, waarmee, welke, wanneer en waarom) en de H-vraag (Hoe);
 • Gebruik gesloten vragen om te concluderen of te verifiëren;
 • Stel geen dubbele/multiplechoicevragen;
 • Vraag niet naar de bekende weg;
 • Stel geen suggestieve vragen;
 • Durf stiltes te laten vallen en te benutten;
 • Accepteer theoretische antwoorden niet;
 • Onthul niet waar je naar zoekt;
 • Neem de tijd om te luisteren naar de antwoorden;
 • Vraag door totdat je een concreet antwoord op je vraag hebt! Vat dit samen ter verificatie;
 • Toets of je begrepen hebt wat iemand bedoelt (LSD techniek toe: Luisteren, Samenvatten, Doorvragen).

Tijdens een gesprek  kun je letten op non-verbaal gedrag en non-verbale gedragsstijlen. Dit wordt toegelicht in de volgende nieuwsbrief van recruitment.

Als laatste check je of je de volgende antwoorden hebt gekregen en anders stel je nog de volgende vragen:


 • Wat zijn je sterke competenties?
 • Welke competenties moet je nog ontwikkelen?
 • Welke feedback krijgt je van leidinggevenden of van jouw omgeving?
 • Waarom denk jij geschikt te zijn voor deze functie?
 • Waar bestaan je huidige (secundaire) arbeidsvoorwaarden uit?

Afrondingsfase: Dit gedeelte bestaat uit jouw pitch over de organisatie, de afdeling en de vacature. We bespreken dit aan het einde zodat de kandidaat tijdens de informatiefase niet gestuurde antwoorden kan geven, gericht op de informatie uit de pitch. Breng de pitch met enthousiasme en vertel wat jou aanspreekt binnen de organisatie. Tijdens deze fase kan de kandidaat vragen stellen. Maak het niet (veel) mooier dan het is, zodat de kandidaat met de juiste verwachtingen naar huis gaat. Je kunt in dit gedeelte van het gesprek uitvragen wat voor hem/haar belangrijk is voor het maken van een overstap naar een nieuwe werkgever of waar de kandidaat waarde aan hecht. Neem hier de belangrijkste arbeidsvoorwaarden door die passen bij de functie. Toets of er nog steeds belangstelling is en maak afspraken over het vervolg.

Wil je meer weten over interviewen of recruitment lees dan ook de voorgaande nieuwsbrieven:

 1. Tips Sollicitatiebrief;
 2. Hoofdtaak- en Succes Recruitment;
 3. Een goede eerste indruk tijdens een zakelijk- of sollicitatiegesprek;
 4. Wat vertelt non-verbaal gedrag tijdens een interview!
 5. Passende gedragsstijl bij een vacature en tijdens een interview.

Mis niets meer

Elke maand een wisselende nieuwsbrief met informatie, tips, ideeën, trends en ontwikkelingen gericht op ambitie, recruitment en bedrijfsprocessen? Schrijf je snel in via het inschrijfformulier.

SUCCES PLAN coacht op interviewen! Tijdens de coaching behandelen wij vragen gericht op competenties en START-methodiek. Interesse? Neem dan contact op via het contactformulier.


Een goede eerste indruk tijdens een zakelijk- of sollicitatiegesprek

Een eerste indruk maak je maar een keer! Zorg dat deze dus positief is. Een goede indruk bestaat uit een aantal basiszaken en competenties. Onderstaande tips zijn geschreven vanuit een sollicitatiegesprek maar ook toepasbaar op een eerste zakelijk gesprek.

Basiszaken “Goede indruk”


 1. Kom op tijd;
 2. Kleed je passend;
 3. Zorg voor een verzorgd uiterlijk;
 4. Een oprechte glimlach; een glimlach geeft een zelfverzekerde en succesvolle uitstraling, biedt toegankelijkheid en een grotere scoringskans. Probeer niet te veel te faken of te overdrijven, dat werkt weer averechts;
 5. Geef een goede handdruk;
 6. Ga pas zitten als je daartoe wordt uitgenodigd. Zit rechtop en maak te allen tijde een alerte en geïnteresseerde indruk.
 7. Gekruiste armen geven een gesloten indruk, daarom worden gekruiste armen vaak als een symbool van onzekerheid, onbetrouwbaarheid of een gebrek aan interesse geïnterpreteerd. Dit wil je uiteraard vermijden.
 8. Een goede voorbereiding is het halve werk en de eerste stap naar een succesvol gesprek. Zorg dat je alles weet over de organisatie, de recruiter (interviewer) en de functie. Hoe beter je bent voorbereid, des te zelfverzekerder je zult zijn;
 9. Informeer bij het eerste gesprek niet naar salaris, vakantiedagen, bonussen, etc., tenzij je zeker weet dat je gesprekspartner je in dienst wil nemen. Je moet echter wel weten wat een marktconform salaris is en bereid zijn om je salariseisen of de bandbreedte toe te lichten;
 10. Wees positief; spreek nooit negatief over een vorige werkgever.

Competenties “Goede indruk”


 • Luister actief, knik af en toe ‘ja’ als een bevestiging dat je de andere persoon volgt (begrijpt) en dus actief luistert. Maak eventueel notities van belangrijke punten of zaken waar je na een uitleg een vraag over wilt stellen;
 • Maak oogcontact; als je dit niet doet dan kun je onzeker, oneerlijk of zelfs arrogant overkomen;
 • Stel goede vragen;
 • Toon interesse gericht op het bedrijf, de functie en interviewer. Vraag bijvoorbeeld hoe lang hij/zij bij de organisatie werkt, hoe hij/zij de cultuur binnen de organisatie ervaart;
 • Laat altijd uit je houding blijken dat je vastbesloten bent om de baan te krijgen waarvoor je het sollicitatiegesprek voert. Houd alle mogelijkheden open. Je kunt beter in een positie verkeren waarin je uit meerdere aanbiedingen kunt kiezen dan dat je slechts één optie hebt;
 • Wijk niet te veel af van de vraag. Zorg ervoor dat je de vraag beknopt, feitelijk en oprecht beantwoordt. Met ‘blabla’ bereik je niets. Zorg ervoor dat je duidelijk overbrengt welke voordelen je de organisatie te bieden hebt;
 • Onderbouw je competenties en ontwikkelingen goed.

Een goed begin is het halve werk!

Zorg dat je de volgende zaken goed hebt voorbereid:

 • De exacte tijd en de locatie van het gesprek, hoe je er moet komen, hoeveel tijd het kost om er te komen, waar je kunt parkeren, etc.;
 • De naam en functie van degene met wie je het gesprek hebt;
 • Neem de website van het bedrijf goed door;
 • Specifieke feiten over het bedrijf, de geschiedenis, producten en diensten en de concurrenten;
 • Feiten en cijfers met betrekking tot je huidige of vorige werkgever. Ga ervan uit dat van je verwacht wordt veel te weten over het bedrijf waar je hebt gewerkt/werkt. Zorg ervoor dat je alles paraat hebt;
 • Bereid een aantal vragen voor die je aan jouw gesprekspartner wilt stellen;
 • Houd goed voor ogen dat een sollicitatiegesprek tweerichtingsverkeer is. Jouw gesprekspartner zal vragen stellen en zo proberen te bepalen of je de geschikte kandidaat voor een specifieke baan bent. Op eenzelfde manier moet jij aan de hand van vragen bepalen of deze potentiële werkgever jouw de carrièremogelijkheden biedt waarnaar je op zoek bent.
 • Tijdens het gesprek zullen je sterke en zwakke punten onder de loep worden genomen. Daarnaast zal gekeken worden naar je persoonlijke eigenschappen zoals je houding, geschiktheid, standvastigheid, motivatie en senioriteit.

Welke vragen je kunt verwachten tijdens het interview komen terug in de volgende nieuwsbrief over recruitment ”Interviewen met gewenste resultaat”.

 

Het sollicitatiegesprek afronden


Informeer altijd naar de volgende stap: wanneer krijg je feedback en wanneer vindt een eventuele tweede gespreksronde plaats? Als je tijdens het gesprek de baan krijgt aangeboden en als dat ook is wat je wilt, neem de baan dan meteen aan. Als je er nog even over wilt nadenken, vraag dan beleefd en tactvol om bedenktijd. Noem een datum waarop je uitsluitsel kunt geven.

Wees niet ontmoedigd als je geen definitief aanbod krijgt of als er niet specifiek een salaris wordt genoemd. Je gesprekspartner zal waarschijnlijk met collega's willen overleggen of nog andere kandidaten willen spreken voordat hij/zij een beslissing neemt.

Blijf positief, ook als je de indruk hebt dat het gesprek niet zo goed ging. Het kan zijn dat je gesprekspartner oprechte belangstelling voor jou heeft, maar dit niet duidelijk uit. Misschien wilde hij/zij je met wat lastige vragen op de proef stellen.

Vergeet niet je gesprekspartner te bedanken voor zijn of haar tijd.

Wil je meer weten over interviewen of recruitment lees dan ook de voorgaande nieuwsbrieven:

 1. Tips Sollicitatiebrief;
 2. Hoofdtaak- en Succes Recruitment;
 3. Interviewen met gewenst resultaat;
 4. Wat vertelt non-verbaal gedrag tijdens een interview!
 5. Passende gedragsstijl bij een vacature en tijdens een interview.

Mis niets meer

Elke maand een wisselende nieuwsbrief met informatie, tips, ideeën, trends en ontwikkelingen gericht op ambitie, recruitment en bedrijfsprocessen? Schrijf je snel in via het inschrijfformulier.

Wil je meer kwaliteit halen uit de gesprekken en gespreksvoering oefenen, neem dan contact op via het inschrijfformulier bij contact.