Recruitment houdt in het identificeren, selecteren en aantrekken van de best gekwalificeerde en beschikbare kandidaat voor een tijdelijke of vaste vacature. Het recruitmentproces dient goed afgestemd te worden op de organisatie, zodat de handelingen en acties bewaakt kunnen worden. Als recruiter ben je het gezicht, het visitekaartje en het aanspreekpunt van een organisatie bij een vacature. Het is ons doel om zowel organisaties als kandidaten succesvol op de arbeidsmarkt te laten zijn. Want het grote verschil kan gemaakt worden door de juiste persoon bij een organisatie te vinden!

Na de oriëntatiefase is het mogelijk dat SUCCES PLAN een advies geeft voor het verbeteren of opzetten van het recruitmentproces. Is dit niet nodig, dan gaan we meteen aan de slag met het identificeren van de vacatures. Om de kandidaten te enthousiasmeren is het belangrijk om de organisatie goed te leren kennen. De trends, de huidige en toekomstige vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt worden binnen de specifieke discipline en het vakgebied onderzocht. Via de daarvoor geschikte kanalen worden de kandidaten benaderd. De hoofdzaak is het vinden van een match tussen de wensen van een organisatie en een kandidaat.

Een interview wordt afgenomen volgens de START-methodiek. De organisatie, de afdeling en de vacature worden uitvoerend besproken. Bij een succesvolle match zijn de kandidaat en de werkgever goed geïnformeerd.

Waarom uitbesteden?


Recruitment is een specifiek en duidelijk afgebakend proces. Het bevindt zich buiten alle bedrijfsprocessen en kan daarom gemakkelijk door een externe partij uitgevoerd worden.

 • Besparen van tijd en geld;
 • Leggen van focus;
 • Creëren van competitief voordeel;
 • Inhuren van expertise;
 • Inventariseren van doeltreffende kanalen;
 • Voeren van recruitmentcampagnes;
 • Versterken van zichtbaarheid;
 • Professioneel benaderen van de markt;
 • Terug kunnen vallen op sparringpartner;
 • Snelheid van doorlooptijd en het schakelen;
 • Het nakomen van afspraken;
 • Prioriteren;
 • Aanleggen talentenpool;
 • Verstrekken rapportages;
 • Opstellen risicoanalyse;
 • Opstellen kosten- en planningsinzicht;
 • Vermijden werkdruk ten gevolge van te weinig personeel;
 • Mogelijkheid tot aannemen van meer of nieuw werk;
 • Inzichtelijk maken, bewaken en tijdige bijsturing van het recruitmentproces.

START- methodiek


Ervaringen die iets concreets zeggen over de vereiste criteria.

S

Situatieschets

T

Taak

A

Actie

R

Resultaat

T

Terugblik

Meer dan 20 jaar ervaring


Naast het headhunten van talent zijn er verschillende plannen van aanpak geschreven en uitgevoerd voor het werven, organiseren en beheren van het recruitmentproces voor bedrijven en projecten.

Tevens is er een onderzoeksplan opgesteld voor het capaciteitsproces van een meerjarig tunnelproject met onderhoud. Vanuit het onderzoeksplan is er antwoord gegeven op de hoofdvraag: ‘Op welke wijze dient het capaciteitsproces ingericht te zijn, zodat de capaciteitskosten op het begrotingsniveau blijven?’

Wil je hierover meer weten, neem dan contact op.

Recruitment Inspiratiebrief