Hoofdtaak- en Succes Recruitment

Recruitment bestaat uit een aantal taken waarbij de hoofdtaak moet zijn:

Het vervullen van (toekomstige) vacatures.


Een match vinden tussen de vraag- en aanbodzijde op de arbeidsmarkt. Voor de vacatures worden de best mogelijke en op dat moment beschikbare kandidaten geselecteerd. Anderzijds dien je als recruiter een kandidaat de functie te bieden die op grond van zijn kennis, competenties, ambities en interesses het meest passend is.

Hiervoor worden per vacature een aantal stappen doorlopen zoals:

 1. Interne recruitmentproces helder hebben en ingeregeld.
 2. Vraag (vacature) goed in kaart brengen voor de korte termijn. Voor de langere termijn een plan opstellen waar er rekening gehouden wordt met uitstroom en toekomstverwachtingen.
 3. Profiel opstellen met aansprekende tekst gericht op de doelgroep. Hierin trends en keyword verwerken.
 4. Advertentie opstellen vanuit het profiel en publiceren op de uitgezochte kanalen.
 5. Searching: kandidaten zoeken via de uitgezochte kanalen.
 6. C.v. screening en gesprekken voeren, waarbij het enthousiasmeren van de kandidaat een belangrijk onderdeel is.
 7. Gesprekken inplannen met vacatureverantwoordelijke.
 8. Kandidaat aannemen.

Het gehele recruitmentproces met de opvolgingen en acties dienen bewaakt en vastgelegd te worden. Het is als recruiter belangrijk om hier de focus op te leggen en de resultaten per stap meetbaar te maken. Aan de hand van de gegevens kun je het proces bespreken en verbeteren om het resultaat te vergroten voor nu en de toekomst. Het inzichtelijk maken van de stappen en het resultaat geeft inzichten. Soms is terug naar de basis de uitweg voor succes!

Waarom uitbesteden?

Recruitment is een specifiek en duidelijk afgebakend proces. Het bevindt zich buiten alle bedrijfsprocessen en kan daarom gemakkelijk door een externe partij uitgevoerd worden.

 • Besparen van tijd en geld;
 • Leggen van focus;
 • Creëren van competitief voordeel;
 • Inhuren van expertise;
 • Inventariseren van doeltreffende kanalen;
 • Voeren van recruitmentcampagnes;
 • Versterken van zichtbaarheid;
 • Professioneel benaderen van de markt;
 • Terug kunnen vallen op sparringpartner;
 • Snelheid van doorlooptijd en het schakelen;
 • Het nakomen van afspraken;
 • Prioriteren;
 • Aanleggen talentenpool;
 • Verstrekken rapportages;
 • Opstellen risicoanalyse;
 • Opstellen kosten- en planningsinzicht;
 • Vermijden werkdruk ten gevolge van te weinig personeel;
 • Mogelijkheid tot aannemen van meer of nieuw werk;
 • Inzichtelijk maken, bewaken en tijdige bijsturing van het recruitmentproces.

Wil je meer weten over interviewen of recruitment lees dan ook de voorgaande nieuwsbrieven:

 1. Tips Sollicitatiebrief;
 2. Een goede eerste indruk tijdens een zakelijk- of sollicitatiegesprek;
 3. Interviewen met gewenst resultaat;
 4. Wat vertelt non-verbaal gedrag tijdens een interview!
 5. Passende gedragsstijl bij een vacature en tijdens een interview.

Mis niets meer

Elke maand een wisselende nieuwsbrief met informatie, tips, ideeën, trends en ontwikkelingen gericht op ambitie, recruitment en bedrijfsprocessen? Schrijf je snel in via het inschrijfformulier.

Ook benieuwd wat SUCCES PLAN RECRUITMENT voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op via het inschrijfformulier bij contact.