Jan Croes

Accuraat, doelgericht, scherpe blik, communicatief, sterk gevoel voor het ontleden en vastleggen van processen, feeling en een ruim netwerk in de wereld van Infratechniek en Mobiliteit. Dat krijg je als je SUCCES PLAN, lees: Gabry van Leeuwen, inzet om te komen tot procesomschrijvingen en brainstormsessies in het kader van het opstellen van Plannen van Aanpak in diverse EMVI aanbestedingen. Warm aanbevolen!

Originele referentie is te vinden op LinkedIn.