Roy Burger

Ik heb Gabry leren kennen als een prettige, professionele, enkundige vrouw. Altijd oog voor detail en met een grootempathische vermogen. Haar technisch en organisatorisch talentheeft mij in diverse functies verder geholpen om mijn projecten terealiseren.

Originele referentie is te vinden op LinkedIn.