Passende gedragsstijl bij een vacature en tijdens een interview

Om beter in te spelen op het gedrag van de gesprekspartner en om deze professioneler te kunnen benaderen gaan we uit van vier hoofdgedragsstijlen;

 1. Indirect;
 2. Direct;
 3. Taakgericht;
 4. Mensgericht.

Om effectief te communiceren is het goed om de DISC gedragsstijlen te gaan herkennen, zie ook bijgevoegd document “Gedragsstijlen“ waarin houding, motivatie, behoefte en reacties staan beschreven van de DISC.

 • DIRECT + TAAKGERICHT = D-Stijl (Dominant)
 • DIRECT + MENSGERICHT = I-Stijl (Interactief)
 • INDIRECT + MENSGERICHT = S-Stijl (Stabiel)
 • INDIRECT + TAAKGERICHT = C-Stijl (Consciëntieus)

Bepaal vooraf welke gedragsstijl wenselijk is bij het vacatureprofiel!

Als je goed kijkt en luistert, dan kun je de gedragsstijl van de ander ‘lezen’ zodat je weet of je gesprekspartner meer vanuit het WAT, WIE, HOE of WAAROM communiceert, zoals omschreven bij “Juiste Houding”. Hiermee sluit je beter aan op de communicatie en gedragsstijl van de ander, begrijp je elkaar beter en ga je veel effectiever communiceren.

Iedereen heeft elk van deze gedragsstijlen in zich. Op het ene moment toon je meer direct gedrag en op het andere moment bijvoorbeeld weer meer mensgericht gedrag. Het is belangrijk om te weten dat het gedrag wordt beïnvloed door je gesprekspartner, de situatie en de omgeving. Het komt nooit voor dat iemand uitsluitend, voor honderd procent, dominant, interactief, stabiel of consciëntieus gedrag vertoont. Het gedrag van mensen is altijd een combinatie waarbij een van de drie gedragsvormen zich het duidelijkste profileert. Het is dan goed om je op de stijl te richten die iemand het meest laat zien en daar concentreer je je als eerste op. De tweede stijl neem je in gedachte alvast mee. Je weet in ieder geval ook welke stijl iemand helemaal niet laat zien.

Door vooraf te bepalen welke gedragsstijl wenselijk is bij het vacatureprofiel kun je je vragen daar al op voorbereiden. Hierdoor kun je naast de antwoorden ook goed doorgronden of de persoon met zijn/haar gedragsstijl past binnen de functie en organisatie.

Wil je meer weten over interviewen of recruitment lees dan ook de voorgaande nieuwsbrieven:

 1. Tips Sollicitatiebrief;
 2. Hoofdtaak- en Succes Recruitment;
 3. Een goede eerste indruk tijdens een zakelijk- of sollicitatiegesprek;
 4. Interviewen met gewenst resultaat;
 5. Wat vertelt non-verbaal gedrag tijdens een interview!

Mis niets meer

Elke maand een wisselende nieuwsbrief met informatie, tips, ideeën, trends en ontwikkelingen gericht op ambitie, recruitment en bedrijfsprocessen? Schrijf je snel in via het inschrijfformulier.

Ook benieuwd hoe je een sollicitatiegesprek goed kan voorbereiden? Neem dan contact op via het inschrijfformulier bij contact.


Wat vertelt non-verbaal gedrag tijdens een interview!

Non-verbale communicatie speelt een grote rol bij een interview. Als je je bewust bent van non-verbale communicatie  kun je veel leren van de houding van je gesprekspartner,  hetgeen je kunt gebruiken om de communicatie krachtiger en effectiever te maken. Wees ook bewust van je eigen houding!

Onder non-verbaal wordt verstaan “alle communicatie zonder woorden” zoals:

 • Gebaren;
 • Lichaamshouding;
 • Oogcontact;
 • Uiterlijk.

Kleding is een communicatiemiddel. Aan kleding kun je zien voor welke functie iemand op gesprek komt, bijvoorbeeld: een pak voor de functie van manager of verkoper of makkelijke kleding voor de functie van monteur. Daarnaast  kun je soms ook zien van welke muziek iemand houdt of wat voor hobby iemand heeft. Het is doorgaans belangrijk dat iemand er netjes en verzorgd uitziet.

Iedereen communiceert ook als hij/zij niets zegt!


De interpretatie van non-verbale communicatie luistert nauw. Door er goed op te letten en erop in te spelen kun je de uitkomst van een gesprek beïnvloeden.

Zo is het belangrijk dat iemand een open, aandachtige houding aanneemt door rechtop te gaan zitten en de volledige aandacht geeft aan de interviewer. Let op dat iemand goed oogcontact maakt en kijk zelf je gesprekspartner ook om de paar seconden in de ogen. ‘Ogen zijn de spiegel van de ziel’, zegt men. De meest diepe en intense emoties komen tot uitdrukking in de ogen…… Ook communiceer je door je lichaamshouding en gezichtsuitdrukkingen. Bijvoorbeeld door je wenkbrauwen te fronsen, te knipogen, je schouders op te halen, handgebaren te maken, je hoofd weg te draaien, door te lachen of te snuiven, … En dan zijn er nog tal van mogelijkheden om je stem te gebruiken: hard, zacht, wel of geen klemtoon en als iemand rustig en kalm praat komt diegene zelfverzekerd over.

Zo ongeveer 80% van onze communicatie is non-verbaal

Onderstaand is een aantal voorbeelden van non-verbale communicatie weergegeven  met mogelijke interpretaties:

Deze aandachtspunten helpen je te focussen op de non-verbale communicatie en zorgen ervoor dat je bewust wordt van de onbewuste - en misschien onbedoelde - boodschap die iemand uitstraalt. Wat je zegt is doorgaans wat je denkt, maar wat je voelt uit je via non-verbaal gedrag. Als interviewer is het belangrijk om de emotie te herkennen en soms te benoemen om tot de kern te komen. Zo haal je meer uit het gesprek.

In de volgende nieuwsbrief over recruitment komen gedragsstijlen aan bod. Wil je meer weten over interviewen of recruitment lees dan ook de voorgaande nieuwsbrieven:

 1. Tips Sollicitatiebrief;
 2. Hoofdtaak- en Succes Recruitment;
 3. Een goede eerste indruk tijdens een zakelijk- of sollicitatiegesprek;
 4. Interviewen met gewenst resultaat;
 5. Passende gedragsstijl bij een vacature en tijdens een interview.

Mis niets meer

Elke maand een wisselende nieuwsbrief met informatie, tips, ideeën, trends en ontwikkelingen gericht op ambitie, recruitment en bedrijfsprocessen? Schrijf je snel in via het inschrijfformulier.

Of neem contact op door middel van het contactformulier.


Hoofdtaak- en Succes Recruitment

Recruitment bestaat uit een aantal taken waarbij de hoofdtaak moet zijn:

Het vervullen van (toekomstige) vacatures.


Een match vinden tussen de vraag- en aanbodzijde op de arbeidsmarkt. Voor de vacatures worden de best mogelijke en op dat moment beschikbare kandidaten geselecteerd. Anderzijds dien je als recruiter een kandidaat de functie te bieden die op grond van zijn kennis, competenties, ambities en interesses het meest passend is.

Hiervoor worden per vacature een aantal stappen doorlopen zoals:

 1. Interne recruitmentproces helder hebben en ingeregeld.
 2. Vraag (vacature) goed in kaart brengen voor de korte termijn. Voor de langere termijn een plan opstellen waar er rekening gehouden wordt met uitstroom en toekomstverwachtingen.
 3. Profiel opstellen met aansprekende tekst gericht op de doelgroep. Hierin trends en keyword verwerken.
 4. Advertentie opstellen vanuit het profiel en publiceren op de uitgezochte kanalen.
 5. Searching: kandidaten zoeken via de uitgezochte kanalen.
 6. C.v. screening en gesprekken voeren, waarbij het enthousiasmeren van de kandidaat een belangrijk onderdeel is.
 7. Gesprekken inplannen met vacatureverantwoordelijke.
 8. Kandidaat aannemen.

Het gehele recruitmentproces met de opvolgingen en acties dienen bewaakt en vastgelegd te worden. Het is als recruiter belangrijk om hier de focus op te leggen en de resultaten per stap meetbaar te maken. Aan de hand van de gegevens kun je het proces bespreken en verbeteren om het resultaat te vergroten voor nu en de toekomst. Het inzichtelijk maken van de stappen en het resultaat geeft inzichten. Soms is terug naar de basis de uitweg voor succes!

Waarom uitbesteden?

Recruitment is een specifiek en duidelijk afgebakend proces. Het bevindt zich buiten alle bedrijfsprocessen en kan daarom gemakkelijk door een externe partij uitgevoerd worden.

 • Besparen van tijd en geld;
 • Leggen van focus;
 • Creëren van competitief voordeel;
 • Inhuren van expertise;
 • Inventariseren van doeltreffende kanalen;
 • Voeren van recruitmentcampagnes;
 • Versterken van zichtbaarheid;
 • Professioneel benaderen van de markt;
 • Terug kunnen vallen op sparringpartner;
 • Snelheid van doorlooptijd en het schakelen;
 • Het nakomen van afspraken;
 • Prioriteren;
 • Aanleggen talentenpool;
 • Verstrekken rapportages;
 • Opstellen risicoanalyse;
 • Opstellen kosten- en planningsinzicht;
 • Vermijden werkdruk ten gevolge van te weinig personeel;
 • Mogelijkheid tot aannemen van meer of nieuw werk;
 • Inzichtelijk maken, bewaken en tijdige bijsturing van het recruitmentproces.

Wil je meer weten over interviewen of recruitment lees dan ook de voorgaande nieuwsbrieven:

 1. Tips Sollicitatiebrief;
 2. Een goede eerste indruk tijdens een zakelijk- of sollicitatiegesprek;
 3. Interviewen met gewenst resultaat;
 4. Wat vertelt non-verbaal gedrag tijdens een interview!
 5. Passende gedragsstijl bij een vacature en tijdens een interview.

Mis niets meer

Elke maand een wisselende nieuwsbrief met informatie, tips, ideeën, trends en ontwikkelingen gericht op ambitie, recruitment en bedrijfsprocessen? Schrijf je snel in via het inschrijfformulier.

Ook benieuwd wat SUCCES PLAN RECRUITMENT voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op via het inschrijfformulier bij contact.