Passende gedragsstijl bij een vacature en tijdens een interview

Om beter in te spelen op het gedrag van de gesprekspartner en om deze professioneler te kunnen benaderen gaan we uit van vier hoofdgedragsstijlen;

 1. Indirect;
 2. Direct;
 3. Taakgericht;
 4. Mensgericht.

Om effectief te communiceren is het goed om de DISC gedragsstijlen te gaan herkennen, zie ook bijgevoegd document “Gedragsstijlen“ waarin houding, motivatie, behoefte en reacties staan beschreven van de DISC.

 • DIRECT + TAAKGERICHT = D-Stijl (Dominant)
 • DIRECT + MENSGERICHT = I-Stijl (Interactief)
 • INDIRECT + MENSGERICHT = S-Stijl (Stabiel)
 • INDIRECT + TAAKGERICHT = C-Stijl (Consciëntieus)

Bepaal vooraf welke gedragsstijl wenselijk is bij het vacatureprofiel!

Als je goed kijkt en luistert, dan kun je de gedragsstijl van de ander ‘lezen’ zodat je weet of je gesprekspartner meer vanuit het WAT, WIE, HOE of WAAROM communiceert, zoals omschreven bij “Juiste Houding”. Hiermee sluit je beter aan op de communicatie en gedragsstijl van de ander, begrijp je elkaar beter en ga je veel effectiever communiceren.

Iedereen heeft elk van deze gedragsstijlen in zich. Op het ene moment toon je meer direct gedrag en op het andere moment bijvoorbeeld weer meer mensgericht gedrag. Het is belangrijk om te weten dat het gedrag wordt beïnvloed door je gesprekspartner, de situatie en de omgeving. Het komt nooit voor dat iemand uitsluitend, voor honderd procent, dominant, interactief, stabiel of consciëntieus gedrag vertoont. Het gedrag van mensen is altijd een combinatie waarbij een van de drie gedragsvormen zich het duidelijkste profileert. Het is dan goed om je op de stijl te richten die iemand het meest laat zien en daar concentreer je je als eerste op. De tweede stijl neem je in gedachte alvast mee. Je weet in ieder geval ook welke stijl iemand helemaal niet laat zien.

Door vooraf te bepalen welke gedragsstijl wenselijk is bij het vacatureprofiel kun je je vragen daar al op voorbereiden. Hierdoor kun je naast de antwoorden ook goed doorgronden of de persoon met zijn/haar gedragsstijl past binnen de functie en organisatie.

Wil je meer weten over interviewen of recruitment lees dan ook de voorgaande nieuwsbrieven:

 1. Tips Sollicitatiebrief;
 2. Hoofdtaak- en Succes Recruitment;
 3. Een goede eerste indruk tijdens een zakelijk- of sollicitatiegesprek;
 4. Interviewen met gewenst resultaat;
 5. Wat vertelt non-verbaal gedrag tijdens een interview!

Mis niets meer

Elke maand een wisselende nieuwsbrief met informatie, tips, ideeën, trends en ontwikkelingen gericht op ambitie, recruitment en bedrijfsprocessen? Schrijf je snel in via het inschrijfformulier.

Ook benieuwd hoe je een sollicitatiegesprek goed kan voorbereiden? Neem dan contact op via het inschrijfformulier bij contact.