Procesmanagement, de sleutel voor interne processen, marktpositie en klantwaarden!

De veranderingen waar we als bedrijf mee te maken hebben zijn divers en hebben betrekking op trends, innovaties en maatschappelijke, politieke, culturele, economische en technologische ontwikkelingen.

Het is belangrijk om risico’s en je bedrijfscontinuïteit op de voorgrond te zetten, het zijn onmisbare elementen c.q. kritische succesvoorwaarden. Het element ‘reputatie’ hangt direct samen met vertrouwen, terwijl het element ‘compliance’ een factor is voor het verkrijgen en behouden van een basis voor een bedrijfsvoering.

Procesmanagement, een overzicht van de bedrijfsprocessen en de werkstromen,  is nodig!


Het zorgt ervoor dat je  kunt evalueren en bijsturen. Hierin worden de bedrijfsdoelen, visie, missie en strategie meegenomen en geborgd. Het doel is om de klant op de juiste manier te bedienen, te wapenen tegen marktveranderingen, risico’s, wet- en regelgevingen en intern de efficiëntie, effectiviteit en het rendement te verhogen. Dat is vooral nodig om de concurrentie voor te blijven……..

Belangrijke stappen voor procesmanagement zijn:

 1. Processen “in kaart brengen” met bedrijfsdoelen, visie, missie en strategie;
 2. Kwaliteit van producten en/of diensten in kaart brengen. De producten of diensten zijn het resultaat (de output) van de verschillende bedrijfsprocessen;
 3. Processen beschrijven, dit doe je o.a. door de processen te visualiseren. Goed omschreven bedrijfsprocessen verduidelijken wie, welke(?), activiteit uitoefent en wanneer. Wanneer iedereen binnen de organisatie de processen goed kent en goed uitvoert, verdwijnen miscommunicatie, misverstanden, mismanagement en wordt de performantie gemaximaliseerd;
 4. Processen evalueren en verbeteren gericht op marktontwikkelingen, wet- en regelgeving, risico’s en trends;
 5. Verbeteringen inrichten en implementeren;
 6. Processen uitvoeren, beheren en beheersen.

Vanaf stap drie is het een continu proces  dat minimaal een keer per jaar onder de loep genomen dient te worden. Het proces is afhankelijk van de juiste uitvoering en tevredenheid en dient bewaakt te worden in de wekelijkse en/of maandelijkse overleggen.

Voordelen van Procesmanagement zijn:

 1. Borgen van visie, missie en strategie;
 2. Visualiseren van de processen;
 3. Verduidelijking van taken en verantwoordelijkheden;
 4. Vergemakkelijking van interactie met klanten en leveranciers;
 5. Ondersteuning van het inrichten van de automatisering en ICT;
 6. Het borgen, bijsturen, innoveren en verbeteren;
 7. Inzicht geven in de bronnen van waardecreatie/toegevoegde waarden ten aanzien van de klant;
 8. Risicobeheersing.

Procesmanagement beperkt zich niet tot de eigen bedrijfsprocessen, maar kan evengoed toegepast worden op bedrijfsketens, waarbij het proces over de bedrijfsgrenzen heen gaat.

Wil je meer weten over BEDRIJFSPROCESSEN lees dan ook de voorgaande inspiratiebrieven:

 1. Tijd creëren en overview bewaken;
 2. Procesmanagement, de sleutel voor interne processen, marktpositie en klantwaarden!
 3. Checklist voor het up-to-date houden van het AVG-Proces;
 4. Risicomanagement als drijfveer voor groei!
 5. Leiderschap is het sturen en bewaken van processen, creativiteit en innovatie!
 6. Het bedrijfsproces afstemmen op de klantvraag;
 7. Effectief notuleren met resultaat voor iedereen!

Mis niets meer

Elke maand een wisselende inspiratiebrief met informatie, tips, ideeën, trends en ontwikkelingen gericht op ambitie, recruitment en bedrijfsprocessen? Schrijf je snel in via het inschrijfformulier.

Ben je inmiddels overtuigd van het nut om de bedrijfsprocessen van jouw organisatie te modelleren? Neem dan contact op via het inschrijfformulier bij contact.