Tenderproces voor een winnend EMVI-plan!

Een winnend EMVI-plan betekent vooraf een proces met veel lezen, verzamelen van gegevens, coördineren, brainstormen, veel sparren, uitschrijven en overview en deadlines bewaken. Dit vindt allemaal plaats binnen een kort tijdsbestek waarbij de gewone werkzaamheden van de informanten veelal doorgaan. Het vraagt nogal wat van het tenderteam en de organisatie!

Door het bepalen van de strategie en de manier van schrijven ontstaat een EMVI-plan dat past bij de klantvraag. Een winnend EMVI-plan draagt oplossingen aan die de pijnpunten van de klant wegnemen. Daarom is het belangrijk dat je de klant goed kent. Alleen dan behaalt de inschrijvende organisatie haar commerciële doelen!

Het tenderproces bestaat uit een aantal onderdelen en begint met de kick-off waar gezamenlijk de planning wordt opgesteld, de scope wordt verdeeld en de informanten en reviewers als experts worden samengesteld. Zowel bij het samenstellen van de informanten, de reviewers als het tenderteam moet gekeken worden naar de toegevoegde waarden en de diversiteit van functies op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau. Vervolgens worden de aanbestedingsdocumenten grondig gelezen en de gegevens per criterium geclusterd. Dit kun je eenvoudig doen door aantekeningen te maken en verwijzingen te verzamelen. Voor de verdere gegevensverzameling zoek je naar klantinformatie zoals berichten op social media, beleidsstukken, visies enz. De aantekeningen gebruik je voor het voorbereiden van de sessies en als check wanneer het EMVI-plan af is of alle onderdelen voldoende beschreven zijn.

De eerste brainstormsessie gaat over het klantonderzoek en het doorgronden van de EMVI-criteria met beoordelingskader. Het doel van de sessie is de zorgvraag met pijnpunten en risico’s te achterhalen. Kijk hiervoor door de bril van de klant. Daarnaast worden de kansen en bedreigingen ten aanzien van het inschrijven onderzocht. Uiteindelijk moet vanuit de sessie de “Strategy 2 Win” bepaald worden. Daaropvolgend worden er sessies georganiseerd voor de criteria waarbij gezocht moet worden naar de vernieuwende maatregelen en Unique Selling Points (USP).

Om het overview te bewaken is het raadzaam om tijdens het tenderproces met tussentijdse deadlines te werken.


Om de overview te bewaken is het raadzaam om tijdens het tenderproces met tussentijdse deadlines te werken. Tijdens de tussentijdse deadlines neem je even een stap terug om het grote geheel te bekijken. Is je strategie nog steeds herkenbaar? Komt deze in ieder onderwerp en hoofdstuk duidelijk terug? Blijkt uit je plan dat je de pijn en risico’s van de opdrachtgever kent? Om deze vragen te beantwoorden kun je natuurlijk ook iemand inschakelen die het plan nog niet gelezen heeft.

Als het EMVI-plan voor 80% klaar is, is het tijd om te reviewen. Hiervoor is het belangrijk om duidelijk aan te geven wat er van de reviewers verwacht wordt. Stuur het EMVI-plan tijdig op zodat ze voldoende tijd hebben om het te lezen, voor te bereiden en hun feedback te geven. Wanneer het plan 100% staat, volgt de laatste review. Daarna kan begonnen worden aan de lay-out.

Tot slot is het belangrijk om zowel intern als extern te evalueren. Naast het feit dat dit goed is om het tenderproces te blijven verbeteren, heeft dit ook een positieve invloed op de persoonlijke ontwikkeling van de tenderteamleden!

Tips en voordelen voor het maken van een winnend EMVI-plan

Voordelen van een gestructureerd tenderproces:

 • Er is meer ruimte en flexibiliteit in de plannen;
 • Creativiteit wordt gestimuleerd;
 • Het vermindert discussies en het zorgt dat de neuzen dezelfde kant op staan;
 • De vaart blijft in het proces;
 • Door een goede vastlegging worden stappen vereenvoudigd of kunnen worden overgeslagen;
 • Alle afspraken worden centraal beheerd waardoor ze niet vergeten worden;
 • Iedereen is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Voordelen van een creatieve brainstormsessie:

 • Gezamenlijk bepalen van de strategie met de rode draad;
 • Door blijven vragen tot de maatregel gevonden is waarbij de score 10 behaald wordt;
 • In een relatief korte tijd komen tot oplossingen en maatregelen/prestatiebeloftes;
 • Commitment en draagvlak creëren binnen de organisatie;
 • Ontstaan van nieuwe ideeën;
 • Het zorgt voor een ontspannen en informele sfeer.

Tips voor de opbouw van het EMVI-Plan:

 • Zorg voor slimme maar vooral vernieuwende ideeën die je ook kunt nakomen;
 • Vermeld maatregelen/prestatiebeloftes in overzichtelijke blokjes. Hierdoor wordt de toegevoegde waarde zichtbaar;
 • Beschrijf de borging van de maatregelen/prestatiebeloftes;
 • Beschrijf USP’s en laat logische eisen zoveel mogelijk weg. Zorg dat de USP’s opvallen in het plan. Hiermee wordt de meerwaarde duidelijk zichtbaar;
 • Zorg voor een plezierig lezend plan door helder en overtuigend te schrijven;
 • Bouw een gevoel van vertrouwen op;
 • Noem de risico’s/pijnpunten en vervolgens de beheersmaatregel;
 • Leg je plan langs de SMART-meetladder (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden);
 • Maak gebruik van harde beloftes;
 • Simuleer een praktijksituatie waarbij je uitleg geeft over de acties en maatregelen;
 • Benoem referenties;
 • Zorg voor een duidelijk overzicht zodat de beoordelaar de criteria gemakkelijk kan herleiden en de beoordelingspunten kan afvinken.

Tips voor het schrijven van het EMVI-PLAN:

 • Zorg ervoor dat het plan voor zowel techneuten als niet-techneuten leesbaar is;
 • Gebruik geen woorden als “meer”, “beter”, “minder”, “zullen”, “sneller”, “zo veel mogelijk”, “beste” en “veiligste”. Dit zijn woorden die nietszeggend zijn;
 • Wissel korte en bondige zinnen af met wat langere zinnen. Korte zinnen hebben maximaal 12 woorden en langere zinnen maximaal 18;
 • Schrijf korte en bondige alinea’s, gemiddeld 12-14 regels per alinea;
 • Maak gebruik van opsommingen;
 • Schrijf actief en laat passieve woorden als ‘worden’, ‘zullen’ en ‘zijn’ achterwege!
 • Zorg voor minimaal 1 afbeelding of tabel per pagina en zorg voor consistentie tussen de afbeelding en de tekst;
 • Gebruik een leuke of grappige quote of een opvallende term die blijft hangen bij de lezer;
 • Benoem het probleem van de klant, vervolgens het proces en geef daarná pas de oplossing;
 • Maak ter verduidelijking gebruik van processchema’s, planningen en/of iconen.

Tips voor professionaliteit uitstralen:

 • Wees overtuigend en speel in op het gevoel van de klant;
 • Houd het simpel en prettig leesbaar;
 • Maak indien mogelijk een inhoudsopgave met een leeswijzer en toelichting;
 • Maak gebruik van mooie illustraties, (proces)schema’s, tabellen, matrixen, grafieken en afbeeldingen die laagdrempelig, leesbaar en helder zijn;
 • Wees creatief met de vormgeving. Wanneer in de eisen staat dat het plan maximaal zes A4’tjes tekst mag bevatten, kun je overwegen een extra blad met afbeeldingen toe te voegen. Ook kun je per criterium een inhoudsopgave maken;
 • Pas de opmaak aan op het project, de opdrachtgever of het thema dat centraal staat. Laat vooral de eigen huisstijl los;
 • Experimenteer door afbeeldingen, kolommen, marges of verschillende posities toe te passen. Wil je het echt anders doen dan kun je bewegende beelden, sitepagina’s of interactieve links in pdf toevoegen.

Wil je meer weten over AMBITIE lees dan ook de voorgaande inspiratiebrieven:

  1. Wat is Ambitie?
  2. Ondernemen met plezier, focus en overzicht;
  3. Ontwikkelmogelijkheden voor een gezonde persoonlijke- en/of bedrijfsambitie;
  4. Feedback geven en ontvangen zodat groei en ontwikkeling gestimuleerd wordt!
  5. Ambitie waarmaken met terugblikken en vooruitkijken;
  6. Tenderproces voor een winnend EMVI-Plan.

Mis niets meer

Elke maand een wisselende inspiratiebrief met informatie, tips, ideeën, trends en ontwikkelingen gericht op ambitie, recruitment en bedrijfsprocessen? Schrijf je snel in via het inschrijfformulier.

Ook benieuwd hoe jouw bedrijfs- of afdelingsambitie omgezet wordt in haalbare doelen en gestructureerd uitgevoerd wordt? Neem dan contact op via het inschrijfformulier bij contact.

Samenwerken met SUCCES PLAN biedt jou:

 • Brainstormen voor onderzoek en strategie waarbij we kritische vragen stellen en doorvragen;
 • Aandragen van creatieve ideeën;
 • Werken met sjablonen en een standaard tenderproces. Hierdoor verhogen wij de efficiëntie;
 • Schrijven van een SMART EMVI-plan;
 • Professionele vormgeving;
 • Flexibele capaciteit.

Ambitie waarmaken met terugblikken en vooruitkijken

Terugblikken doe je om te kijken of je tevreden bent geweest; zijn de vooropgestelde doelen volbracht, wat had beter gekund en wat kunnen we ervan leren. Daarnaast is het goed om bij het succes of ontwikkelingen van afgelopen jaar stil te staan en wellicht heb je nog iets te vieren! Met een ondernemersplan/jaarplan kijk je vooruit en maak je de kansen en bedreigingen inzichtelijk. Je werkt je ambitie uit, zorgt dat de neuzen dezelfde kant op komen te staan en je creëert focus. Daarbij dien je rekening te houden met invloeden van buitenaf zoals trends, innovaties en maatschappelijke, politieke, culturele, economische en technologische ontwikkelingen.

Voldoen de bedrijfsdoelen en strategie nog voor het komende jaar of dient er bijgestuurd te worden?


Onderwerpen die in het jaarplan opgenomen dienen te worden zijn:

 • De onderneming met visie, missie, strategie en personeel;
 • Marktonwikkelingen, klantsegmenten, klantrelatie, kanalen en een concurrentieanalyse;
 • SWOT (strengths, weaknesses, opportunities en threats) analyse;
 • Marketingmix: klantwaarde, kernactiviteiten product/dienst, prijs, promotie, personeel en middelen;
 • Strategische partners;
 • Ontwikkeling (personeel en bedrijf) en Innovatie;
 • Financieel plan: kostenstructuur en inkomstenstromen;
 • Planning en borging.

Het plan van SUCCES PLAN is voor 2021 inmiddels af!

Hoe zit het met jouw plan?

Elk jaar staan we bij SUCCES PLAN stil bij wat er het afgelopen jaar gebeurd is. We kunnen zeggen dat het een bewogen jaar is geweest met leuke en nieuwe ontwikkelingen en helaas door corona ook het eerder beëindigen van opdrachten. Bij SUCCES PLAN blikken we elk jaar terug om te evalueren en te kijken of we tevreden zijn geweest; zijn de vooropgestelde doelen behaald, wat had beter gekund, wat kunnen we ervan leren en kunnen we nog vernieuwen. Daarnaast is het goed om toch ook bij het succes van afgelopen jaar stil te staan. Hieronder volgt een opsomming van de gebeurtenissen:

 • Site SUCCES PLAN: In totaal zijn er gedurende het jaar acht nieuwsbrieven op de site van SUCCES PLAN en op LinkedIn verschenen. De tekst op de site voor de homepages en AMBITIE is verbeterd en daarnaast hebben we een tabblad gemaakt voor referenties;
 • Borgen van processen: De theorieën “Van Maken naar Raken”, “Oplossingsgericht Werken” en “Het groot werkvormen boek” zijn geborgd in de bedrijfsprocessen voor de diensten. We hebben voor het maken van EMVI-plannen, marketingplannen, presentaties en voor brainstormsessies de processtandaarden geoptimaliseerd;
 • Ontwikkeling: We vinden het belangrijk om ook zelf aan onze persoonlijke ontwikkeling te werken en hebben trainingen gevolgd voor het effectief presenteren. Tijdens de training hebben we een mooie presentatie gemaakt voor SUCCES PLAN. Hier gaan we in 2021 een promotiefilm van maken;
 • Nieuw: We hebben een hulpmiddel ontworpen voor ondernemers die een volgende stap willen maken. Dit gaan we in 2021 promoten “SUCCES VERVOLGSTAPPEN VOOR ONDERNEMERS”.

Terugblikken doe je om te kijken of je tevreden bent geweest; zijn de vooropgestelde doelen volbracht, wat had beter gekund en wat kunnen we ervan leren.


Ambitie: In de vorm van een plan van aanpak hebben we voor Van Gelder Verkeerstechniek EMVI-plannen geschreven voor aanbestedingen. Voor het verzamelen van gegevens, het bepalen van de strategie en het uitwisselen van ideeën hebben we verschillende brainstormsessies georganiseerd.

Recruitment: Tot en met maart hebben we als Corporate Recruiter bij Croonwolter&dros gewerkt. In deze functie waren we verantwoordelijk voor het borgen van het recruitmentproces binnen de divisie Infra en het werven en selecteren van kandidaten. Omdat de organisatie flink moest groeien hebben we een strategische recruitmentplanning gemaakt en opgesteld voor drie jaar. Daarin waren meegenomen de verwachte groei, uitstroom, doorstroom, detavast, stagiaires/afstudeerders en BBL’ers. Wegens corona werd er een vacaturestop ingelast en eindigde de opdracht helaas eerder dan gepland.

Vanaf mei zijn we begonnen met het onderzoeken van nieuwe recruitmentmogelijkheden voor het detacheren en werven en selecteren. We zijn begonnen met het selecteren van een vaste pool van specialisten gericht op infra met een achtergrond in de elektrotechniek en werktuigbouwkunde.

Bedrijfsprocessen: Voor een aantal ondernemers hebben we processchema’s gemaakt voor het primaire en secundaire proces. Hierdoor werden knelpunten zichtbaar en verbeteringen bedacht en doorgevoerd. De verbeteringen bestonden voornamelijk uit handelingsduur, besparing van licenties en het verbeteren van de structuur zodat het overzichtelijk werd en iedereen overal snel toegang tot had.

Wil je meer weten over AMBITIE lees dan ook de voorgaande inspiratiebrieven:

 1. Wat is Ambitie?
 2. Ondernemen met plezier, focus en overzicht;
 3. Ontwikkelmogelijkheden voor een gezonde persoonlijke- en/of bedrijfsambitie;
 4. Feedback geven en ontvangen zodat groei en ontwikkeling gestimuleerd wordt!
 5. Ambitie waarmaken met terugblikken en vooruitkijken;
 6. Tenderproces voor een winnend EMVI-Plan.

Mis niets meer

Elke maand een wisselende inspiratiebrief met informatie, tips, ideeën, trends en ontwikkelingen gericht op ambitie, recruitment en bedrijfsprocessen? Schrijf je snel in via het inschrijfformulier.

Ook benieuwd hoe jouw bedrijfs- of afdelingsambitie omgezet wordt in haalbare doelen en gestructureerd uitgevoerd wordt? Neem dan contact op via het inschrijfformulier bij contact.


Feedback geven en ontvangen zodat groei en ontwikkeling gestimuleerd wordt!

Het stimuleren van eerlijke, constructieve en betrokken feedback zorgt ervoor dat de communicatie verbeterd wordt binnen een organisatie of een team. Iedereen wil graag groeien en dit doe je door te leren hoe je feedback kan geven en ontvangen op een manier die groei en betrokkenheid stimuleert. Leiders die veranderingen willen zien, en willen dat mensen kritisch denken en echt iets leren, moeten een cultuur creëren waarin medewerkers zich kwetsbaar kunnen opstellen. Ongemakkelijke gevoelens horen bij groeien en ontwikkelen en zijn onvermijdelijk, het is normaal dat dit erbij hoort en je bent niet de enige die hiermee kampt. Een organisatie moet die openheid vragen en creëren. Als je deze cultuur creëert dan neemt dit de spanning, angst en schaamte weg. Mensen verwachten dan dat ze zich zo nu en dan ongemakkelijk voelen; dat hoort er eenmaal bij. Wat helpt is om als leidinggevende feedback te vragen i.p.v. te geven. Op die manier geef je het goede voorbeeld en wordt het meer gemeengoed om dit te doen.

Het stimuleren van eerlijke, constructieve en betrokken feedback zorgt ervoor dat de communicatie verbeterd wordt binnen een organisatie of een team.


Kwetsbaarheid staat centraal in het feedbackproces, of we nu feedback geven, ontvangen of vragen. Die kwetsbaarheid welke gepaard gaat met onzekerheid, risico’s en emotionele blootstelling voor alle betrokkenen gaat nooit over, ook al zijn we getraind. Het voordeel van ervaring is dat we weten dat we de blootstelling en onzekerheid zullen overleven en dat het de moeite waard is het risico te nemen.

Goed om te weten is, dat we natuurlijke gedachtes hebben die onze onzekerheid wegduwen. Verstandig daarbij is om dit te herkennen en de gedachtes even te negeren en goed te luisteren naar hetgeen iemand zegt en er uiteindelijk iets mee te gaan doen. Enkele natuurlijke gedachtes zijn:

 • Wie ben jij wel niet om dat te zeggen?
 • Ja, maar zo doe ik het altijd, dat hoort gewoon bij mij.
 • Ja, maar klopt het wel wat je daar zegt?

Feedback kun je geven wanneer je betrokken bent!


Je bent betrokken wanneer je de volgende checklist kunt afvinken:

 1. Je bent bereid om naast diegene te zitten, i.p.v. tegenover;
 2. Je bent bereid om te luisteren, vragen te stellen en te accepteren dat je het probleem mogelijk niet helemaal doorziet;
 3. Je kunt diegene aanspreken op zijn/haar gedrag zonder diegene schaamte of schuldgevoelens te bezorgen;
 4. Je hebt ook oog voor wat er goed gaat en niet alleen voor de fouten;
 5. Je ziet de sterke punten en geeft tips hoe diegene deze kan gebruiken om haar/zijn zwakke punten aan te pakken;
 6. Je kunt oprecht diegene bedanken voor de inspanningen in plaats van hem/haar aan te vallen op zijn/haar tekortkomingen;
 7. Je bent bereid om problemen gezamenlijk aan te pakken, in plaats van naar diegene door te schuiven;
 8. Je wilt verantwoording nemen voor je eigen aandeel;
 9. Je kunt met diegene praten over hoe het probleem opgelost kan worden en hoe kansen worden geboden om te groeien;
 10. Je kunt de kwetsbare opstelling en openheid geven die ook van hem/haar wordt verwacht.

* Inspiratie uit het boek van Brené Brown ‘De kracht van kwetsbaarheid’

Wat zou er veranderen in de betrokkenheid van werknemers als leiders naast hen gingen zitten en zeiden: “Bedankt voor je inbreng. Die is erg waardevol, want…..alleen ……. staat je groei in de weg. Wat kunnen we doen om dat te verbeteren?”

Effect van slechte feedback geven is stilstand en verdediging!

Als je onder druk staat, is het erg moeilijk om ruimte in je hoofd en hart te vinden voor het geven van goede feedback. Gewapende feedback is niet bevorderlijk voor blijvende en zinvolle veranderingen. Niemand staat open voor feedback en is bereid te veranderen of verantwoordelijkheid te nemen wanneer hij wordt uitgefoeterd. Dit leidt er alleen toe dat we onszelf automatisch in bescherming nemen.

Feedback kan je het beste geven door middel van het drieslagmodel met de volgende stappen:

 1. Doe niet te veel suggestieve beweringen of oordelende uitspraken in de zin van “ik vond”. Benoem de feiten door aan te geven wat je hebt gezien of gehoord;
 2. Geef aan wat de effecten van de feiten zijn;
 3. Je sluit af met een compliment en een verbeterpunt. Een verbeterpunt geef je gelijkmatig en je kunt ervoor kiezen of hij/zij zelf het verbeterpunt kan benoemen. Mocht hij/zij dat niet kunnen dan geef jij jouw idee.

Om overleggen, presentaties of brainstormsessies optimaal te maken kun je ervoor kiezen om aan het einde elkaar feedback te geven. Degene die het overleg, de presentatie of brainstormsessie geeft, ontvangt feedback van alle aanwezigen. De aanwezigen moeten drie sterke punten noemen en een verbeterpunt volgens het drieslagmodel. Vervolgens is het de bedoeling dat ze, uitgaande van de drie sterke punten die ze hebben gevonden, een suggestie doen voor hoe degene die de sessie leidt, zichzelf op het zwakke punt kan verbeteren. Ook de leider geeft de deelnemers volgens het drieslagmodel feedback, want een goede sessie heeft te maken met actie en reactie.

Wil je meer weten over AMBITIE lees dan ook de voorgaande inspiratiebrieven:

 1. Wat is Ambitie?
 2. Ondernemen met plezier, focus en overzicht;
 3. Ontwikkelmogelijkheden voor een gezonde persoonlijke- en/of bedrijfsambitie;
 4. Feedback geven en ontvangen zodat groei en ontwikkeling gestimuleerd wordt!
 5. Ambitie waarmaken met terugblikken en vooruitkijken;
 6. Tenderproces voor een winnend EMVI-Plan.

Mis niets meer

Elke maand een wisselende inspiratiebrief met informatie, tips, ideeën, trends en ontwikkelingen gericht op ambitie, recruitment en bedrijfsprocessen? Schrijf je snel in via het inschrijfformulier.

Ook benieuwd hoe jouw bedrijfs- of afdelingsambitie omgezet wordt in haalbare doelen en gestructureerd uitgevoerd wordt? Neem dan contact op via het inschrijfformulier bij contact.


Ontwikkelmogelijkheden voor een gezonde persoonlijke- en/of bedrijfsambitie

Het nieuwe jaar is begonnen en daarmee is het gelijk tijd om je ontwikkelmogelijkheden onder de loep te nemen voor het komende jaar. Voldoende ontwikkelmogelijkheden zijn steeds belangrijker voor mensen en bedrijven om uitgedaagd te blijven en/of een marktpositie te behouden. Leren, ontwikkelen en innoveren is tegenwoordig een gemeengoed. De economie en samenleving veranderen zo snel, dat het niet meer mogelijk is om stil te blijven staan. Organisaties en banen veranderen en daarmee ook de werkgelegenheid. Om in de markt te blijven, zul je je moeten blijven ontwikkelen. Zoek dus de mogelijkheden op die passen binnen jouw gezonde ambitieniveau zowel persoonlijk als bedrijfsmatig. Een gezonde ambitie is een ambitie die past bij de drijfveren, mogelijkheden en (klant)behoeften.

Een gezond ambitieniveau is dus een balans tussen willen, kunnen en zijn.


Bij een onbalans liggen de volgende gevaren op de loer:

 • Overvragen van jezelf of personeel;
 • De lat persoonlijk en/of bedrijfsmatig te hoog leggen;
 • Ontstaan van negatieve sfeer en/of stress;
 • Oververmoeidheid, uitputting of burn-out.

Ook een te laag ambitieniveau is ongezond. Je komt vast te zitten, ervaart stilstand en een sleur. Wie te weinig ambitieniveau heeft, vraagt weinig van zichzelf. Dat uit zich o.a. in kenmerken als:

 • Weinig leergierig;
 • Weinig openstaan voor vernieuwing;
 • Afwachtende en passieve houding;
 • Weinig beeld over de toekomst en geen toekomstplannen;
 • Niet bijhouden van ontwikkelingen en technieken in het eigen vakgebied .

Tips voor het zoeken naar de juiste balans voor ontwikkelmogelijkheden

 • Omschrijf het afgelopen jaar; wat heb je aan persoonlijke- en/of bedrijfsontwikkeling gedaan. Waar kreeg je energie van en wat deed je met veel plezier. Wat had er beter gekund en waar liggen de kansen en bedreigingen;
 • Zoek iemand met wie je kan spiegelen. Dat kan iemand in je omgeving zijn of een professionele coach. Vraag die ander naar je sterke en zwakke punten en wat je zou kunnen verbeteren;
 • Een ander effectieve manier om inzicht te krijgen in de sterke punten, is de relatie tussen de sterke en zwakke punten te onderzoeken. Als we zowel kijken naar waar we het beste in zijn als naar wat we het liefste willen veranderen, dan komen we er vaak achter dat dit verschillende aspecten van hetzelfde gedrag zijn. Als we onze ‘tekortkomingen’ of ‘zwakke punten’ nalopen, dan geldt voor de meesten van ons dat achter het grootste deel daarvan sterke punten schuilgaan;
 • Verdiep je in het onderwerp of de vraag die je bezighoudt door erover te gaan lezen en informatie op te zoeken via internet. Je zult merken dat het inspirerend werkt;
 • Zoek naar een gezonde balans tussen inspanning en ontspanning. Bij een juiste balans neem je sneller nieuwe materie in je op en ben je creatiever;
 • Ga zelf een training, opleiding of cursus volgen in iets waar jij interesse in hebt en waarin je jezelf wilt ontwikkelen.

SUCCES PLAN wenst jou een gelukkig, inspirerend en succesvol jaar toe.


Wil je meer weten over AMBITIE lees dan ook de voorgaande inspiratiebrieven:

 1. Wat is Ambitie?
 2. Ondernemen met plezier, focus en overzicht;
 3. Ontwikkelmogelijkheden voor een gezonde persoonlijke- en/of bedrijfsambitie;
 4. Feedback geven en ontvangen zodat groei en ontwikkeling gestimuleerd wordt!
 5. Ambitie waarmaken met terugblikken en vooruitkijken;
 6. Tenderproces voor een winnend EMVI-Plan.

Mis niets meer

Elke maand een wisselende inspiratiebrief met informatie, tips, ideeën, trends en ontwikkelingen gericht op ambitie, recruitment en bedrijfsprocessen? Schrijf je snel in via het inschrijfformulier.

Ook benieuwd hoe jouw bedrijfs- of afdelingsambitie omgezet wordt in haalbare doelen en gestructureerd uitgevoerd wordt? Neem dan contact op via het inschrijfformulier bij contact.


Ondernemen met plezier, focus en overzicht

Ambitie is streven naar een bepaald doel. Voor sommigen onder ons klinkt “doelen stellen” erg zwaar en wordt daarbij gedacht aan het verzetten van veel werk. Wij denken daar anders over…… Doelen kunnen klein zijn en met veel plezier uitgevoerd worden. Op het moment dat je het bedenkt en ermee aan de slag gaat, ervaar je namelijk plezier. Dit komt omdat je een groei ziet en ervaart. En dat moet gevierd worden!

Het is goed om elk jaar stil te staan bij wat er allemaal gebeurd is en “vinken” te zetten achter een aantal geplande doelen (groot en klein); te  evalueren wat er goed is gegaan en wat misschien beter of anders kan, daarnaast om te  bekijken wat er komend jaar gaat plaatsvinden.

‘Voorheen deed ik dat alleen zakelijk door middel van  een bedrijfsplan, echter nu doe ik dit ook met een balans tussen privé/zakelijk en persoonlijke ontwikkeling. Een keer in de drie jaar doe ik dat ondersteunend met een moodboard. Eigenlijk maakt het niet uit hoe je je doelen opstelt, het belangrijkste is dat je je doelen gaat borgen en uitvoeren!’

Een goed begin is het halve werk en vergroot de kans op succes!

Daarom verdient het bedenken van je (bedrijfs)doelen met prioriteiten, focus en efficiëntie veel aandacht!

Een klant die wij geholpen hebben met haar bedrijfsplan zei het volgende:

‘Door het maken van mijn bedrijfsplan loop ik nu minder tegen beperkingen aan. Dit komt omdat ik nu een duidelijk doel heb met een gerichte focus op mijn soort klanten en mijn toegevoegde waarden.’

Hierdoor ervaart ze geen lastige dilemma's meer zoals:

 • Vooraf de wederzijdse verwachtingen niet helemaal helder hebben;
 • Te laat een “nee” verkopen tegen een klant die te veel eist of geen beslissingen neemt;
 • Afwijken van haar diensten;
 • Te veel kortingen geven;
 • Haar toegevoegde waarden niet duidelijk kunnen maken en niet kunnen onderbouwen met resultaten;
 • Veel werk leveren en weinig omzet genereren.

Wil je meer weten over AMBITIE lees dan ook de voorgaande inspiratiebrieven:

 1. Wat is Ambitie?
 2. Ondernemen met plezier, focus en overzicht;
 3. Ontwikkelmogelijkheden voor een gezonde persoonlijke- en/of bedrijfsambitie;
 4. Feedback geven en ontvangen zodat groei en ontwikkeling gestimuleerd wordt!
 5. Ambitie waarmaken met terugblikken en vooruitkijken;
 6. Tenderproces voor een winnend EMVI-Plan.

Mis niets meer

Elke maand een wisselende inspiratiebrief met informatie, tips, ideeën, trends en ontwikkelingen gericht op ambitie, recruitment en bedrijfsprocessen? Schrijf je snel in via het inschrijfformulier.

Ook benieuwd hoe jouw bedrijfs- of afdelingsambitie omgezet wordt in haalbare doelen en gestructureerd uitgevoerd wordt? Neem dan contact op via het inschrijfformulier bij contact.


Wat is Ambitie?

Ambitie of ambitieus: Wat is ambitie precies? Is dat een kwaliteit of een instelling? Wanneer ben je ambitieus? Wat is jouw ambitieniveau en bestaat dat uit gezonde of ongezonde ambitie?

Over het woord ambitie bestaat nogal eens verwarring. Soms reageren mensen erg terughoudend wanneer het over dit woord gaat. In vroegere tijden betekende het woord ambitie: eerzucht, zucht naar roem. Tegenwoordig betekent ambitie: streven naar een bepaald doel en heeft het niks meer te maken met mensen die zich ten koste van anderen omhoog willen werken’.

Ambitie heeft alles te maken met ‘WILLEN’ en ‘MOTIVATIE’.

Het volgende gedrag hoort bij ambitie:

 • Open staan voor nieuwe kennis en technieken;
 • Willen leren van ervaringen en deze toepassen in het werk;
 • Gedreven en ijverig zijn;
 • Leergierig zijn en zichzelf willen verbeteren;
 • Actieve houding hebben en veel vragen stellen;
 • Uitdagende doelen voor zichzelf formuleren;
 • Open staan voor feedback van anderen, vooral van personen met meer ervaring;
 • Zoeken naar mogelijkheden om zichzelf te verbeteren en om nieuwe inzichten te ontwikkelen;
 • Willen doorgroeien binnen een organisatie;
 • Werk naar zichzelf toe trekken;
 • Toekomstgericht zijn en vol idealen zitten.

Wil je meer weten over AMBITIE lees dan ook de voorgaande inspiratiebrieven:

 1. Wat is Ambitie?
 2. Ondernemen met plezier, focus en overzicht;
 3. Ontwikkelmogelijkheden voor een gezonde persoonlijke- en/of bedrijfsambitie;
 4. Feedback geven en ontvangen zodat groei en ontwikkeling gestimuleerd wordt!
 5. Ambitie waarmaken met terugblikken en vooruitkijken;
 6. Tenderproces voor een winnend EMVI-Plan.

Mis niets meer

Elke maand een wisselende inspiratiebrief met informatie, tips, ideeën, trends en ontwikkelingen gericht op ambitie, recruitment en bedrijfsprocessen? Schrijf je snel in via het inschrijfformulier.

Ook benieuwd hoe jouw bedrijfs- of afdelingsambitie omgezet wordt in haalbare doelen en gestructureerd uitgevoerd wordt? Neem dan contact op via het inschrijfformulier bij contact.